Mga Alamat ng Pilipinas

Learn this Filipino word:

pakákanin ng bala