Mga Alamat ng Pilipinas

Learn this Filipino word:

humúhukay ng sariling líbingan