Mga Alamat ng Pilipinas

Learn this Filipino word:

nag-áagaw-buhay