Mga Alamat ng Pilipinas

Learn this Filipino word:

waláng bukáng bibíg