Mga Bugtong

(Riddles)

Ang bugtong, pahulaan, o patuuran ay isang pangungusap o tanong na may doble o nakatagong kahulugan na nilulutas bilang isang palaisipan (tinatawag ding palaisipan ang bugtong).  Ito ay gumagamit ng talinghaga, o mga metapora sa pagsasalarawan isang partikular na bagay o mga bagay na hulaan.  Madalas itong nangangailangan ng katalinuhan at maingat ng pagninilay-nilay para mahulaan ang palaisipan o tanong.  Makikita dito ang katalinuhan ng mga Pilipino at ang kanilang pananaw na mapaglaro, masayahin at mahilig maghabi ng wika.

Naririto ang bersyong Tagalog-Ingles ng mga kilalang bugtong Pilipino.  Makikita rito ang mga kahulugan sa Ingles (isinalin ni Damiana L. Eugenio) upang sa gayon ay mas lalong maunawaan ang mga ito ng mga mambabasa mula sa iba't-ibang lahi.

A riddle is a statement or question having a double or veiled meaning, it belongs to the large class of enigmatic and puzzling questions expressed memorably.  Whatever the occasion, and whoever the participants (children, young people, old people), riddling is always done for entertainment among the Filipinos.

Here's a bilingual version (text in the original Philippine language and the English translation) of some of the well-known Filipino riddles.  English translations (by Damiana L. Eugenio) are given in order to make them accessible to an international readership.

Learn this Filipino word:

hindî kaya ng bulsá
 
Subscribe to RSS - Mga Bugtong (Riddles)