Mga Balagtasan

(Poetical Debate)

Isang napakapopular na anyong pampanitikan ang balagtasan simula nang linangin ito noong 1924 hanggang nitong bago magkadigma.  Balagtasan ang nagpaningning sa kasikatan ng maraming makata noon.  Dinumog ng publiko ang malalaking tanghalan tulad ng Opera House, Olympic Stadium, Teatro Zorilla gayundin ang iba’t-ibang tanghalan sa kanayunan.  Maiinit ang tagisan ng katwiran sa magasin at pahayagan at maging sa radio bago sumiklab ang digmaan.  Bagaman nagsimula sa Katagalugan, nagkaroon din ng bersiyon nito sa iba’t ibang rehiyonal na wika at itinanghal din sa Ingles at Kastila.  Sa kabila ng pambihirang popularidad nito, hindi pa natitipon ang mga teksto at wala pa talagang masinsinang pag-aaral tungkol sa balagtasan.  Kailangang itampok ang mga anyong pabigkas sa larangan ng seryong pampanitikang pag-aaral.  Kaya narito ang isang paglalahad ng kasaysayan at pagtitipon ng  mga teksto ng balagtasan.

Sanggunian: Zafra, Galileo S. Balagtasan: Kasaysayan at Antolohiya. Quezon City: ADMU Press, 1999.

Learn this Filipino word:

isip-lamók
 
Subscribe to RSS - Mga Balagtasan (Poetical Debate)