Mga Salawikaing Filipino

(Filipino Proverbs)

Ang Salawikain o kawikaan o kasabihan ay mga maiiksing pangungusap na lubhang makahulugan dahil ito'y mga karunungang hango sa karanansan at naglalayong magbigay patnubay sa pang-araw-araw na pamumuhay ng tao, at kadalasa'y kapupulutan ng mga magagandang aral at halimbawa.  Karamihan sa mga ito ay gabay sa pamumuhay, at maaaring maging basehan ng tamang pag-uugali.

Masasabing ang mga kasabihan ay nabibilang sa pamana ng lahi na marapat lamang pag-aralan at balikan ng mga Pilipino para lalong maintindihan ang kanilang pinagmulan upang magkaroon ng pananaw na maaaring gumabay sa kanila sa hinaharap.  Ito ay para sa ating lahat.

Naririto ang bersyong Tagalog-Ingles ng mga kilalang salawikaing Pilipino.  Makikita rito ang mga kahulugan sa Ingles (isinalin ni Damiana L. Eugenio) upang sa gayon ay mas lalong maunawaan ang mga ito ng mga mambabasa mula iba't-ibang lahi.

Proverbs or sayings are simple, common and pithy expression (popularly known and repeated), which embodies some moral precept or admitted truth, based on common sense or the practical experience of humanity.  They are often metaphorical.  Most proverbs are guides to right living, and can be considered codes of conduct.

Proverbs are a part of the cultural heritage that Filipinos must look back to in order to better understand their roots and to gain awareness that may guide them in the future.  It would be more accurate to say that these proverbs don't really need to be attributed to anyone and they belong to the public.

Here's a bilingual version (text in the original Philippine language and the English translation) of some of the well-known Filipino Proverbs.  English translations  (by Damiana L. Eugenio) are given in order to make them accessible to an international readership.

Learn this Filipino word:

ináalon ang dibdib
 
Subscribe to RSS - Mga Salawikaing Filipino (Filipino Proverbs)