Tagalog version of Mythologies "Mga Mitolohiya"Tagalog version of Mythologies “Mga Mitolohiya”

Ayon sa kaalamang-bayan, ang mitolohiya ay bumabanggit sa matatandang kuwentong-pabulang nasasalig sa pangyayari noong unang panahon at tumutukoy sa kahalagahan ng pangkaraniwa’y tungkol sa diyos o bayani.

Ang myth ay sali-salimuot na kuwentong ang layunin ay magpaliwanag ng sagisag ng mahahalagang balangkas ng buhay.  Halimbawa: kung paano nagkahiwalay ang lupa at langit; o kung bakit mataas ang langit; kung bakit umuulan matapos marinig ang huni ng ilang uri ng ibon; bakit dilaw ang kilyawan; bakit ang likod ng kamelyo ay usbong at mataas; ang pinagmulan ng sibilisasyon sa pamamagitan ng bayani ng kalinangan tulad ni Prometheus na nagdala ng apoy; at ang pinagmulan ng ugali tungkol sa pananampalataya at lipunan.

Inilalarawan ng myth ang pagtanggap sa mapait na katotohanan ng buhay – panganib, sakit, masamang kapalaran, kamatayan – sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na ang mga ito’y bahagi ng pakikipagsapalaran sa daigdig.  Halimbawa: ang kuwento ni Pandora tungkol sa kanyang kahon na may lamang sakit at lahat ng uri ng karamdaman.  Ang mga myth ay walang pasubaling pinaniniwalaan ng mga tao noong unang panahon sapagkat iya’y bahagi ng kanilang pananampalataya.

Learn this Filipino word:

nakapamburol