Kahalagahan ng Mitolohiya

Narito ang kahalagahan ng Mitolohiya sa:
Sining:
Ang mitolohiya ay nakakatulong sa mga pintor, manlililok at arkitekto para sa ikagaganda at ikauunlad ng kultura na kinapapalooban ng mga tradisyon, kaugalian at paniniwala.
Lipunan:
Sa kuwentong mitolohiya ay nagiging mapanaliksik ang mga tao para sa ikauunlad ng mga gawaing panlipunan.
Pananampalataya:
Sa pamamagitan ng kuwentong mitolohiya ay nabibigyang buhay at lalong umuunlad ang paniniwalang panrelihiyon at nagkakaroon ng pananampalataya sa Diyos.
Kabuhayan:
Dahil sa kaalaman ng tao tungkol sa mitolohiya ay nagkakaroon tayo ng sapat na kakayahan at pagtitiwala sa sarili dahil sa magandang halimbawa na ipinakita ng mga diyos at diyosa kaya’t ang tao ay nagkakaroon ng lakas ng loob sa pakikibaka sa hamon ng buhay.

Learn this Filipino word:

paniningaláng-pugad