Kaligirang Pangkasaysayan ng Mitolohiya

Sinasaliksik ng mga unang tao ang kanilang imahinasyon upang makakuha ng paliwanag sa mga pangyayari, kalikasan at kaugalian ng tao na nasa paligid niya.  Bilang kasagutan sa mga katanungang iyon, sila’y lumilikha ng diyos at diyosa na kumakatawan sa talino, ganda at pag-ibig.  Ang mga diyos at diyosa ay nagiging tao ngunit nagtataglay ng kapangyarihang mala-bathala.

Ang mitolohiya ay isang uri ng malikhaing kuwento na nauukol sa mga diyos at diyosa.  Maraming mga salita na buhat sa mitolohiya ang kasama sa ating pang-araw-araw na pagsasalita, lalung-lalo na sa propaganda.  Ang goma ay na-volcanize, ang tao ay mapagsuring tulad ni Pandora, ang mga rocket ay pinapangalanang Jupiter, Titan, at Apollo.  Lalong mauunawaan ang arkitektura, pintura at musika kung nababatid natin ang mitolohiyang Griyego at Romano.

Ang mga bata na nagsisimulang magtanong kung saan nanggaling ang daigdig at ang buhay ay magkakahilig din sa kuwento ng mitolohiya.  Ang mga batang handa sa ganitong uri ng kuwento ay magkakaroon ng kabatiran sa ibang paniniwala ng ibang tao.

Si Prometheus ay siyang nagbigay ng apoy sa mga tao.  Si Pandora dahil sa pagiging mausisa ay nagpakalat ng kasamaan sa daigdig.  Si Apollo na sumakay sa tibuling araw at naglakbay sa kalangitan.  Si Proserpina ay kailangang tumigil ng anim na buwan sa ilalim ng daigdig.  At si Haring Midas na nagnais maging ginto ang bawat hawakan.  Ang mga tauhang nabanggit ay kailangang makilala ng mga bata sa mababang paaralan.  Kailangang mabatid nila ang kaugnayan ng mga diyos at diyosa sa mitolohiyang Griyego at Romano.

Mabubuting Ispiritu sa Mitolohiyang Pilipino
Patianak
Taga-tanod sa lupa
Mamanjig
Nangingiliti ng mga bata
Limbang
Taga-tanod sa kayamanang nasa ilalim ng lupa
Masasamang Ispiritu sa Mitolohiyang Pilipino
Tiktik
Ibong kasama ng aswang
Tanggal
Matandang babaing sumisipsip ng dugo ng sanggol, sa kanyang paglalakbay iniiwan niya ang kalahati ng kanyang katawan.
Tama-tama
Maliliit na tao na kumukurot sa sanggol
Kapre
Maitim na higante at may tabako
Salot
Nagsasabog ng sakit
Diyosa sa Mitolohiyang Pilipino
Bathala o abba
Pangunahing diyos
Idionale
Diyos ng mabuting gawain
Anion tabo
Diyosa ng hangin at ulan
Apolaki
Diyos ng digmaan
Hanan
Diyos ng mabuting pag-aani
Mapolan masalanta
Patron ng mangingibig
Libongan
Nagtatanod sa pagsilang sa isang buhay
Libugan
Ang nangangasiwa sa pag-aasawa
Limoan
Ang nangangasiwa kung paano mamamatay
Tala
Diyosa ng pang-umagang bituin
Diyos at diyosa sa Mitolohiyang Griyego at Romano
Zeus (Jupiter)
Pinakadakila sa lahat, hari ng langit
Hera (Juno)
Asawa ni Zeus, diyosa ng kababaihan at pangkasalan
Athena (Minerva)
Diyosa ng karunungan
Aphrodite (Venus)
Diyosa ng pag-ibig at kagandahan
Eros (Cupid)
Diyos ng pag-ibig
Artemis (Diana)
Diyosa ng buwan at dakilang mangangaso
Apollo (Phoebus)
Diyos ng araw
Poseidon (Neptune)
Diyos ng karagatan
Hades (Pluto)
Diyos ng kadiliman
Dionysius (Bacchus)
Diyos ng alak at pag-aani
Hermes (Mercury)
Mensahero ng mga diyos at diyosa
Hepaestus (Vulcan)
Diyos ng apoy
Ares (Mars)
Diyos ng digmaan
Persephone (Proserfina)
Diyos ng tagsibol

Learn this Filipino word:

waláng ilaw ang mga matá