Si Pluto at si Proserpina

Si Demeter ay diyosa ng lupa.  Siya ang namamahala sa pagtatanim at pag-aani ng mga magsasaka.  Kung minsan ay tinatawag siyang Inang-Lupa.  Nakatira siya sa magandang pulo ng Sisilya sa piling ng kanyang anak na si Proserpina.

Si Proserpina ay isang dalagang magandang-maganda.  Katulong siya ng kanyang ina sa pangangalaga sa mga halaman sa lupa.  Kung minsan ang mag-ina ay namimitas ng mga bulaklak sa basa pa ng hamog kung bukang-liwayway.  Kung minsan naman ay nakikipagsayaw si Proserpina sa kanyang mga kapwa dalaga sa gitna ng parang.  Masaya ang buhay ng mag-ina.

Nang mga panahong yaon ay malungkot si Pluto.  Nag-iisa siya sa kanyang kaharian sa ilalim ng lupa.  Ibig niyang magkaroon ng reyna.  Marami nang dalaga ang kanyang pinaghandugan ng mga mahal at magaganda niyang hiyas, ngunit isa man ay walang mahikayat na tumira sa kanyang kaharian.

Isang araw ay nagtungo si Pluto sa ibabaw ng lupa.  Nakalulan siya sa kanyang gintong karosa na hinihila ng mga kabayong walang kamatayan.  Mabilis ang takbo ng mga kabayo.  Nagkataong nasa parang noon sina Proserpina at ang kanyang mga kaibigan.  Nakita siya ni Pluto.

Siya ang gagawin kong reyna ng aking kaharian! ang bulong ng hari.

Pinatakbo ni Pluto ang kanyang mga kabayo at inagaw ang dalagang namimitas ng mga bulaklak.

Humingi ng tulong si Proserpina.  Tumawag siya sa kanyang amang si Seus, ngunit hindi siya narinig noon.  Walang nakarinig sa kanyang kasisigaw maliban sa isang mahiwagang diyosang ang pangalan ay Hekate.  Gayunman ay sumigaw rin nang sumigaw si Proserpina.  Ang alingawngaw ng kanyang sigaw ay ikinalat ng hangin sa mga burol at kagubatan hanggang sa marinig ni Demeter na noo’y nasa malayong pook.

Dali-daling nagbalik sa Sisilya si Demeter.  Una siyang nagtungo sa kanilang tahanan upang tingnan si Proserpina.  Wala roon ang dalaga.  Naghanap si Demeter.  Siyam na araw niyang hinanap ang nawawalang anak.  May dala siyang dalawang sulo na itinatanlaw sa lahat ng sulok ng lupa, ngunit di niya matagpuan ang dalaga.  Dahil sa laki ng kanyang kalungkutan ay hindi siya tumikim ng ano mang pagkain ni inumin.

Dumating sa kanya si Hekate nang ikasampung araw.  Ibinalita sa kanyang narinig niya ang mga sigaw ni Proserpina ngunit hindi niya nakita kung sino ang umagaw.

Nagtungo sa diyos ng mga araw si Demeter upang magtanong.  Ibinalita ni Apolo na ang umagaw kay Proserpina ay si Pluto.  Nalungkot na lalo ang mabait na ina.  Hindi niya naasikaso ang kanyang gawain sa ibabaw ng lupa.  Namatay ang mga halaman at nagkagutom ang mga tao.  Habang lumalakad ang mga araw ay lalo silang nagkakagutom.  Lumapit sila kay Demeter at hiniling patubuin na ang mga halaman sa lupa.

Learn this Filipino word:

mabuting-kamáy