Mga Dula

(Plays)

Ang dula ay isang uri ng panitikan. Nahahati ito sa ilang yugto na maraming tagpo. Pinakalayunin nitong itanghal ang mga tagpo sa isang tanghalan o entablado. Ang tagpo sa dula ay ang paglabas-masok sa tanghalan ng mga tauhan.

Learn this Filipino word:

mainit ang matá
 
Subscribe to RSS - Mga Dula (Plays)