Uri ng Mitolohiya

  1. Ang mga bakit o ang mga ganyang kuwento.  Halimbawa: Bakit mataas ang langit?
  2. Ang mga alegoryang kuwento.  Halimbawa: Pandora
  3. Mitolohiya tungkol sa mga diyos, diyosa at tao.  Halimbawa: Haring Midas
  4. Mitolohiya tungkol sa mga diyos at iba pang diyos.

Learn this Filipino word:

hagilapin sa alaala