Ang Pinagmulan ng Lahing Pilipino

(Alamat / Legend)

Ayon sa matatanda, ang bathalang lumikha ng daigdig ay si Laor.  Ayon sa paniwala ng marami ay matagal siyang namuhay na nag-iisa dito sa daigdig.  Hindi nalaunan at siya ay nakaramdam ng pagkalungkot sa kanyang pag-iisa.  Upang maiwasan ang ganitong pangyayari ay umisip siya ng isang magandang paraan.

Isang araw ay naisipan niyang kumimpal ng lupa upang gawing mga tao, sa gayon ay malunasan ang kanyang kalungkutan.  Iniluto niya sa hurno ang lupang kanyang ginawa.  Sa hindi malamang sanhi ay nakalingatan niya ito, kaya't nang kanyang buksan ay maitim at sunog.  Ang lumabas na sunog ay naging nuno ng mga Ita.

Hindi nasiyahan ang Bathala sa una niyang pagsubok.  Kumuha uli siya ng lupa at hinubog na anyong tao at isinilid sa hurno.  Sa takot niyang ito'y masunog tulad ng una, hinango agad sa kalan.  Ang lumabas ngayon ay hilaw at maputi.  Ito naman ang mga ninuno ng mga puting lahi.

Muling humubog si Bathala ng lupa at iniluto sa hurno.  Palibahasa'y ikatlo na niyang pagsubok ito, hindi napaaga ni napahuli ang pagkakahango niya sa pugon.  Hustong-husto ang pagkakaluto ngayon at katamtaman ang kulay.  Ito ang pinagmulan ng lahing kayumanggi na kinabibilangan ng mga Pilipino.

Learn this Filipino word:

tulóg na lukán