Ang Alamat ng Sampung Datu

Sampung datu ang naglakbay patungo sa bagong lupain.  Umalis sila sa Borneo upang makaiwas sa kanilang pinuno na masyadong malupit.

Pinamunuan ni Datu Puti ang pag-alis sa kaharian ni Sultan Makatunaw.  Isang gabi, sampung datu ang sakay ng balangay at naglakbay ng araw at gabi.  Matagal na silang naglalakbay ngunit panay dagat lamang ang kanilang natatanaw.  Unti-unti na silang nawawalan ng pag-asa.

Narating nila ang pulo ng Panay.  Nagpakilala sila at naghandog ng pakikipagkaibigan.  Tinanggap naman sila ni Marikudo ang pinuno ng mga Atis.  Nakiusap naman sila na payagang makipanirahan sa pulo nina Marikudo.  Nagpasiya ang mga Atis na ipagbili ang isang bahagi ng lupain sa mga datu.  Binayaran ang mga Atis sapagkat tinulungan pa silang makapagsimula ng kabuhayan.

Natuwa si Maniwantiwan, asawa ni Marikudo, sa suot na kuwintas ni Pinangpangan, asawa ni Datu Puti.  Buong puso namang inihandog ni Pinangpangan ang kuwintas sa bagong kaibigan.  Simula noon ay namuhay na nang magkasama ang mga datu kasama ang kanilang pamilya at ang mga katutubong Atis.  Ang kuwentong ito ang nagsasabi ng alamat ng ating mga ninuno.

Sanggunian: Aguinaldo,
MM. Alamat : Kuwentong Bayan ng Pilipinas. Quezon City: MMA Publications,
2003, pp. 8-9.

See also “Maragtas”
(Epikong Bisayas)
, a similar story under Mga Epiko (Epics).

Learn this Filipino word:

nasiraan ng baít