Ang Buod

ng “El Filibusterismo”

Ang buod sa bawat kabanata ay sinulat ni Tomas C. Ongoco, naging guro ng Pilipino sa paaralan ng Manuel L. Quezon.  Nagsisilbing malaking tulong ito sa mga mag-aaral ng El Filibusterismo.  Layunin niyang lubusang maunawaan ng sambayanang Pilipino ang mga akda ng ating pambansang bayani na si Dr. José Rizal.

Learn this Filipino word:

halagáng gintô