Kabanata 24:

Mga Pangarap

(Ang Buod ng “El Filibusterismo”)

Mag-uusap sina Isagani at Paulita sa Luneta.  Handang-handa si Isagani sa pagbabagsak ng kanyang galit sa gabi.  Panay raw ang tingin ni Isagani sa mga Pransesa.  Kaya raw siya sumama kay Juanito ay para nga magkita sila ni Isagani.  Si Donya Victorina raw ang may ibig kay Pelaez.  Nagkatawanan ang dalawa.

Nagkapalitan sila ng mga pagtanaw sa kinabukasan.  Nais ni Isagani na sa nayon manirahan.  Pinakaiibig raw niya ang kanyang bayang iyon.  Bago raw niya nakita si Paulita, ang bayang iyon ang tangi niyang kaligayahan at magandang-maganda para sa kanya.  Nguni’t nang makilala niya si Paulita ay naging parang may kulang sa kanya ang bayang iyon at natiyak niyang ang kulang ay si Paulita.

Nguni’t ayaw ni Paulita na tumungo roon.  Ayaw niyang magdaan sa mga bundok na malimatik.  Ang ibig niyang paglalakbay ya sa pamamagitan ng tren.

Pinaghambing ni Isagani sa isip ang pansin ng mga taong pamahalaan sa nagkaramdam na si Simoun at ang mga sugatang kawal na galing sa digma.  Sa huli’y ni walang pumapansin.  Nguni’t kay Simoun ay nabahala ang marami.  Iba na raw ang mayaman, ayon sa binata.  Ang bayang nasa isip niya ay di lamang Pilipinas kundi pati ang Espanya.

Dumating sina Paulita.  Nginitian nito si Isagani.  Nangiti na rin ang binata at napawi ang lahat ng kanyang mga hinanakit sa dalaga.  Nalubos na sana ang kanyang tuwa nang itanong sa kanya ni Donya Victorina kung nakit ang binata ang pinaghahanap na asawang Kastila.  Ipinagkaila ng binata na alam niya dahil sa kanilang bayan sa nayon (kay Padre Florentino) nagtatago si De Espadana.  Sinabi ng donya na nais niyang mag-asawa uli.  Nagtanong pa ang donya kung ano’t pakasal siya kay Pelaez.  Ang pilyong Isagani naman ay namuri pa sa kinaiinisan niyang kamag-aral.  Pinagbigyan ng donya ang pamangkin at binatang kausap.  Kung matutuloy lang naman si Paulita kay Isagani, magiging sarili niya si Juanito.

Learn this Filipino word:

may uód sa katawán