Kabanata 25:

Tawanan at Iyakan

(Ang Buod ng “El Filibusterismo”)

Idinaos ang piging ng mga estudyante sa Panciteris Macanista de Buen Gusto.  Labing–apat sila, kasama si Sandoval.  Pinakyaw nilang lahat ang mesa.  Ani ng isang paskin: Luwalhati kay Don Custodio sa kaitaasan at Pansit sa lupa sa mga Binatang may Magagandang Kalooban!

Matalim ang mga salita ng mga estudyante.  Naghalakhakan sila’y pilit at may tunog ng paghihinakit.

Dumating si Isagani.  Si Pelaez na lang ang kulang.  Ani Tadeo sana’y si Basilio na ang inanyayahan nila sa halip ng impormal na si Juanito.  At malalasing pa raw sana nila si Basilio upang mapagtapat ng mga lihim ukol daw sa nawawalang bata at sa isang mongha.

Nagkainan.  Inihandog nila ang pansit-langlang kay Don Custodio.  Ang sopas ay tinaguriang sopas ng panukala; lumpiang intsik ay inalay kay Padre Irene; ang torta’y inukol sa prayle (torta de Frailes).  Tumutol si Isagani.  May isa raw prayleng di dapat isama sa panunumpa.  Tumutol din si Tadeo.  Kahabag-habag daw na inihambing ang alimasag sa mga prayle; ang pansit gisado ay inukol sa pamahalaan at sa bayan.  Ayon kay Makaraig, ang pansit ay katutubong lutuing Pilipino.  May ibig mag-alay ng pansit kay Quiroga na isa raw sa apat na kapangyarihan sa Pilipinas.  Anang isa naman ay sa Eminencia Negra (Simoun) raw dapat ialay ang pansit.

Pinapagtalumpati si Tadeo.  Di ito nakahanda.  Nagsimula ito kahit papaano.  Sinigawan siya ng mga kasamahan.  Gaya daw ang binigkas ni Tadeo.  Naghingian ng pagkain.  Nahilingan ng talumpati si Pecson.  Inatake ni Pecson ang mga prayle.  Mula raw sa kamusmusan hanggang sa libingan ay prayle ang kasama natin.

May nakakita sa utusan ni Padre Sibyla, ang biserektor sa Unibersidad.  Sumakay ito sa karuwahe ni Simoun.  Nagtiktik ito sa mga estudyante.  Ani Makaraig: Ang busabos ng bise-rektor na pinglilingkuran ng panginoon ng Heneral!

Learn this Filipino word:

nagdilím ang paningín