Kabanata 17:

Ang Perya sa Quiapo

(Ang Buod ng “El Filibusterismo”)

Maganda ang gabi.  Ang perya’y punong-puno ng panonoorin at manonood.  Ang 12 galing sa bahay ni Quiroga ay patungo sa kubol ni Mr. Leeds.  Tuwang-tuwa si Padre Camorra sa dami ng magagandang dalagang nakikita lalo na nang makasalubong si Paulita na kasama nina Isagani at Donya Victorina.  Punyales!  Kailan pa ako magiging kura sa Quaipo, anang makamundong prayle at kinurot sa tiyan si Ben Zayb.  Si Isagani nama’y inis sa bawa’t tumititig kay Paulita.

May pinasok na tindahan ng mga tau-tauhang kahoy ang pangkat nina Padre Camorra.  Naghawigan sila-sila.  Ang isa raw ay kahawig ni Zayb.  Kahawig daw ni Padre Camorra ang isa.  Marami ang lilok na anyong Prayle.

May isang kuwadrong tanso ng babaing pisak ang mata, gula-gulanit ang damit, nakalupasay at namimirinsa at namimirinsa ng lumang damit.  Ayon kay Padre Camorra ay isang hanggal ang umisip ng larawang iyon.  Sumagot si Ben Zayb na iyon ay ayon sa pamagat: la Prenza Filipina o prinsang ginagamit sa Pilipinas.  Isa namang kuwadro ay naglalarawan ng isang lalaking nakagapos ang mga kamay at tinuturuan ng mga guwardiya sibil.  Pamagat Ang Bayan na Akaba.  Pinagtawanan din nila ito.

May nakitang larawan na kahawig ni Simoun.  Hinanap nila ang mag-aalahas.  Wala ito.  Ayon kay Padre Camorra’y natakot na baka pagbayarin nila sa pagpasok sa paglabas ni Mr. Leeds.  Ani Ben Zayb naman: Baka natakot na matuklasan natin ang lihim ng kanyang kaibigan si Mr. Leeds.  Makikita ninyo’t ang lahat ay sa salamin lamang.

Learn this Filipino word:

bisig