Kabanata 18:

Ang mga Kadayaan

(Ang Buod ng “El Filibusterismo”)

Sinalubong ni Mr. Leeds ang mga panauhin sa kanyang perya.  Bago nagsimula ang palabas, nagsiyasat si Ben Zayb upang makita ang salamin sa kanyang inaasahang matagpuan, ngunit wala siyang nakita.

Pumasok si Mr. Leeds sa isang pinto at may dalang kahong kahoy sa kanyang pagbabalik.  Ipinaliwanag niya na ito ay natagpuan aniya sa isang libingang nasa-piramid ni Khufu, isang Paraon ng Ehipto.  Ang kahon ay may lamang abo at kapirasong papiro na kinasusulatan ng dalawang salita.  Sa pamamagitan ng pagbigkas ng unang salita ang abo ay nabubuhay at nakakausapang isang ulo at pagbanggit ng ikalawang salita ito ay babalik sa dating kinalalagyan nito.

Bumigkas ng isang salita si Mr. Leeds, lumabas ang isang ulo at sinabi nitong siya si Imuthis.  Siya ay umuwi sa sariling bayan pagkatapos ng pag-aaral at mahabang paglalakbay.  Sa kanyang pagdaraan sa Babilonia ay nabati niya ang isang lihim na hindi ang tunay na Sumerdis ang namamahala doon kundi si Gautama, isang magnanakaw ng kapangyarihan at namamahala sa tulong ng pandaraya.  Sa katakutang isumbong siya kay Cambises ay binalak ang ikakasawi ni Imuthus sa tulong ng mga saserdoteng Taga-Ehipto na siyang nakapangyayari noon sa kanilang bayan.  Siya ay umibig sa isang anak ng pari at naging kaagaw niya rito ang pari sa Abidos.  Nagpanukala ang pari ng kaguluhan at siya ang sinangkalan.  Isinakdal siya at napiit, tumakas at napatay.  Ayon sa ulo siya ay nabuhay muli upang ihayag ang gayong kataksilan.  Titig na titig kay Padre Salvi ang espinghe habang nagsasalita ito.  Dahil sa takot hinimatay ang prayle.

Kinabukasan nagpalabas ng utos ang Gobernador na nagbabawal sa palabas ngunit wala na si Mr. Leeds, nagtungo ito sa Hongkong dala ang kanyang lihim.

Learn this Filipino word:

kumákain ng apóy