There are two fables, the one in Japan and the other in the Philippine Islands, which have many traits in common, and the intercomparison of which may perhaps be of some interest to Ethnologists.

Noong unang panahon ay panay na liwanag at walang dilim, sapagkat sina Adlaw at Bulan ay mag-asawang maligayang namumuhay.  Sila ay nagkaroon ng maraming anak.  ang kanilang anak ay mga tala at bituin na nagkakalat kung kaya’t lalong nagliwanag sa kalangitan.

Noong araw sa bayan ng Paete, Laguna ang mga tao ay hindi lumiliban sa pagsisimba.  Ang mag-asawang Edna at Manuel ay maagang naghanda upang dumalo sa banal na misa. Lubos na nagmamahalan ang mag-asawa at sa tuwina ay ipinagdarasal nila ang pagmamahalang ito upang lalo pang yumabong.  Mahal na mahal ni Manuel ang asawa lalo pa dahil dinadala nito ang binhi ng kanilang pag-iibigan.

There was once a lizard. She was a friend of the deer. The lizard said, Friend, take care of my child because I am going to catch fish. While I am away do not dance because you might step on my child. then she left.

Sa bayan ng Tayabas ang pinakamagandang dalaga ay nagngangalang Ilang.  Maraming mayayamang binata ang nanliligaw sa kanya.  Ngunit ang kaniyang nagugustuhan ay si Edo.  Isang mahirap na magsasaka.

Once upon a time there lived two good friends -- an iguana and a turtle.  They always went fishing together.  One day the turtle invited the iguana to go catch fish in a certain pond that he knew of.  After they had been there about two hours, the old man who owned the pond came along.  The iguana escaped, but the turtle was caught.  The old man took the turtle home, tied a string around its neck and fastened it under the house.

By the river Tabunganan is a spring, which is the abode of an evil spirit. Tuwan Putli, accompanied by her cousin Ambaynan, goes there to fish. As they are about to leave, Tuwan Putli sees a river lobster with golden pincers. Ambaynan waits for her, but Tuwan Putli disappears. There is blood in her fish basket. Ambaynan goes home and reports the incident.

Noong araw, ang bigas ay hindi kilala rito sa ating bayan.  Ang kinakain ng ating mga ninuno ay mga bungangkahoy, gulay, isda, ibon at mga maiilap na hayop na kanilang nahuhuli sa kagubatan.  Hindi sila marunong magbungkal ng lupa.  Hindi rin sila marunong mag-alaga ng hayop. Kapag sa isang pook na tinitigilan nila ay wala na silang makuhang isda, gulay, bungangkahoy at mga hayop ay lumilipat sila sa ibang pook.

Pages