Noong araw, ang bigas ay hindi kilala rito sa ating bayan.  Ang kinakain ng ating mga ninuno ay mga bungangkahoy, gulay, isda, ibon at mga maiilap na hayop na kanilang nahuhuli sa kagubatan.  Hindi sila marunong magbungkal ng lupa.  Hindi rin sila marunong mag-alaga ng hayop. Kapag sa isang pook na tinitigilan nila ay wala na silang makuhang isda, gulay, bungangkahoy at mga hayop ay lumilipat sila sa ibang pook.

There was once a lizard. She was a friend of the deer. The lizard said, Friend, take care of my child because I am going to catch fish. While I am away do not dance because you might step on my child. then she left.

A dog was once lost in the forest by hunters.  Not being able to find his way back, he wandered through the forest in search of something to eat.  After a few days of unprofitable search for food, he became very thin and weak.  He had not tasted anything except water, for several days.  One day as he was walking listlessly and staggeringly under the trees, he saw by chance a crow that had a piece of meat in her beak.

Aliguyon, a long time ago, was born in the village of Hannanga. His father was Amtalao; his mother was Dumulao. When he was a little boy, his father used to tell him the stories of his own adventures, in love and in war. His father also taught him the use of the spear and shield. Aliguyon learned quickly.

Nakapagtataka kung bakit may pulang palong ang mga tandang.  Kapansin-pansin din na kapag pulang-pula ang palong ng tandang ay magilas na magilas ito.  Para bang binata na nagpapaibig sa mga dalaga.

Si Demeter ay diyosa ng lupa.  Siya ang namamahala sa pagtatanim at pag-aani ng mga magsasaka.  Kung minsan ay tinatawag siyang Inang-Lupa.  Nakatira siya sa magandang pulo ng Sisilya sa piling ng kanyang anak na si Proserpina.

Kapag may paglalaho o eklipse, ang mga tao sa Lanaw at Kotabato ay nangasisigawan.  Hinahampas nila ang mga lata at bakal upang magkaingayan.  Ito’y upang mawala raw agad ang eklipse.

The tortoise and the monkey found once a banana tree floating amidst the waves of a river.  It was a very fine tree, with large green leaves, and with roots, just as if it had been pulled off by a storm.  They took it ashore.   Let us divide it, said the tortoise, and plant each its portion.

Pages