A turtle and a big lizard went to the field of Gotgotapa to steal ginger.  When they got there the turtle told the lizard he must be very still, but when the lizard tasted the ginger, he exclaimed, The ginger of Gotgotapa is very good.  Be still, said the turtle, but again the lizard shouted louder than before.  Then the man heard and came out of his house to catch the robbers.

Ang mga tao noon ay naninirahan sa kabila ng ulap.  Isang araw, ang kaisa-isang anak na babae ng datu ay nagkasakit.  Hindi mapalagay ang datu. Tanod, may sakit ang anak ko.  Humayo ka, papuntahin mo rito ang manggagamot.  Ngayon din! Ngayon din po, Mahal na Datu! Nang dumating ang matandang manggagamot at ang tanod sa tahanan ng Datu. . .

Nakapagtataka kung bakit may pulang palong ang mga tandang.  Kapansin-pansin din na kapag pulang-pula ang palong ng tandang ay magilas na magilas ito.  Para bang binata na nagpapaibig sa mga dalaga.

Minsan may magkapatid na naninirahan sa isang bayan.  Ang isa ay mayaman.  At ang isa naman ay mahirap na walang ibang pinagkakabuhayan kundi ang pagtatanim ng kalabasa. Isang araw, namunga ng isang kakaibang kalabasa ang kanyang pananim.  Isang kalabasang may pambihirang laki! Hindi alam ng lalaki ang kanyang gagawin sa dambuhalang kalabasa.

Ang Lunsod ng San Pablo ay kilala sa pagkakaroon ng maraming lawa o katawan ng tubig sa mga burol at bundok.  Dahil dito tinawag itong Lunsod ng Pitong Lawa.  Isa sa pinakamaganda at pinakamalawak na lawa sa Lunsod ng San Pablo ay ang Lawa ng Sampalok.

Tanghaling tapat.  Mainit ang sikat ng araw.  Tapos na ang gawain ni Kalabaw sa bukid.  Nagpunta siya sa tubugang putik at dito siya naglunoy.  Pagkatapos, sumilong siya sa lilim ng punong mangga.  Hindi nagtagal, nakatulog si Kalabaw. Matagal na nakatulog si Kalabaw.  Nagising lamang siya nang maramdaman niya ang sakit at kati ng kagat ng mga lamok.

Ang mga alamat tungkol sa pinagmulan ng daigdig ay marami.  Maaaring ito ay nagmula sa iba’t-ibang rehiyon ng bansa.  Gayon pa man, ang lahat ng ito ay kabilang sa unang panahon ng kasaysayan ng ating lahi.

One day a crow found a piece of meat on the ground.  He picked it up and flew to the top of a tree.  While sitting there eating his meat, a kasaykasay (a small bird) passed by.   She was carrying a dead rat, and was flying very fast.   The crow called to her, and said, Kasaykasay, where did you get that dead rat that you have?  But the small bird did not answer: she flew on her way.

Pages