Magaganda at mababango ang mga bulaklak sa ating bansa.  Isa na rito ang bulaklak ng Dama de Noche.  Natatangi ito sa mga bulaklak sapagkat lunti ang kulay nito at sa gabi ito humahalimuyak sa bango.  Narito ang isang kuwento na nagpapaliwanag kung bakit sa gabi humahalimuyak sa bango ang bulaklak ng Dama de Noche.

One day a female crocodile told her husband that she could not eat any kind of food except the lungs of a monkey.  The husband replied that he would bring her the desired food. The next morning, he started hunting for a monkey.  Finally, he found one on top of a guava tree.  The crocodile said, Oh my dear monkey, why are you eating the leaves of the guava tree?  There are plenty of delicious fruits near my bathing place.

The tortoise and the monkey found once a banana tree floating amidst the waves of a river.  It was a very fine tree, with large green leaves, and with roots, just as if it had been pulled off by a storm.  They took it ashore.   Let us divide it, said the tortoise, and plant each its portion.

There are two fables, the one in Japan and the other in the Philippine Islands, which have many traits in common, and the intercomparison of which may perhaps be of some interest to Ethnologists.

Nang nilalang na ang lalaki, pinasiyahan ni Jupiter na gumawa ng babae upang ipadala sa daigdig.  Tinawag niya ang mga diyos at diyosa upang siya’y tulungan at sila’y sumang-ayon. Binigyan ni Venus ng kagandahan ang babae; binigyan ni Apollo ng hilig sa musika; binigyan ni Minerba ng dunong at kakayahan sa paghabi, at binigyan ni Merkuryo, nang mapaiba naman sa karamihan ng kaunting pagka-usyoso.

Taga-lunsod sina Roy at Lorna.  Ibig na ibig nila ang pagtira sa bukid nina Lola Anding at Lolo Andres tuwing bakasyon.  Marami at sariwa ang pagkain sa bukid.  Bukod dito, marami rin bagong karanasan at kaalaman ang kanilang natutuhan.

Noong araw, may isang punong ligaw na tumutubo sa gubat.  Ito ay napakaganda.  Ang dahon nito ay pinung-pino.  Ang bulaklak nito ay kulay lila na kikislap-kislap tulad ng mga bituin.  Dahil dito, naging mapagmalaki ang punong ligaw.

May isang tahanang malaki’t marikit, Langit ang bubungan at lupa ang sahig. Bawat silid nito’y may bundok na dinding, Dagat at batisan ang siyang salamin. Palamuti naman ang tanang bulaklak, Tala at bituin ang hiyas na sangkap. Maraming laruang nakapagtataka: Isdang lumalangoy, ibong kumakanta…

Pages