A deer passes a carabao plowing in the field: I pity you, carabao; you are always working for others.  After the rice has grown, you're not allowed near it.  I go where I please. A few days later, hunters carry the deer tied to pole, pass the place where carabao is still working.

Once upon a time there grew in a forest a large camanchile tree with spreading branches.  Near this tree grew many other trees with beautiful fragrant flowers that attracted travellers.  The camanchile had no fragrant flowers; but still its crown was beautifully shaped, for the leaves received as much light as the leaves of the other trees.  But the beauty of the crown proved of no attraction to travellers, and they passed the tree by.

Si Lalapindigowa-i (isang putakti) ay isang masipag na magsasaka.  May dalawa siyang asawa, sina Odang (hipon) at si Orak (itlog).  Tulad ng ibang Maranao, hindi lamang siya masipag na magsasaka kundi isang tapat na asawa.  Nagsusumikap siyang magtrabaho upang mapakain ang dalawa niyang asawa.

Lumalindaw, the hero of the Ga'dang, was the son of Chief Lumalibac of Nabbobawan and his wife Caricagwat. He was an extraordinary being. In a few days he grew into a strong young man with a voice so loud that if he shouted at a flying bird, it would stop instantly in front of him, and if he shouted at a coconut tree, its fruits would fall.

O glorious God, the Holy Spirit Enlighten my mind, Apo [1] So that I can faithfully relate The story of a man.

Ito ang epiko ng mga Manobo na nagsasalaysay tungkol sa buhay ni Tulalang.  Siya ang panganay na anak ng isang mag-asawang mahirap.

Ano ang alamat ng dalawang bundok na matatagpuan sa tabing ilog na Matalag? Ang kuwentong ito ay tanyag sa mga Ibanag.  Ito ay may kaugnayan sa dalawang matitikas na binata may daang taon na ang nakakaraan.  Sa Nangalauatan, isang nayon sa Rizal ang dako na pinaglabanan nina Biuag at Malana, doon makikita hanggang sa ngayon ang dalawang bundok kung saan naghamok ang dalawa dahil sa nadaramang pagmamahal ng isang magandang dilag.

One evening the firefly was on his way to the house of a friend, and as he passed by the ape’s house, the latter asked him: My, Firefly, why do you carry a light? The firefly replied: Because I am afraid of the mosquitoes. Oh, then you are a coward, are you? said the ape.   No, I am not, was the answer.  

Pages