One day the mango tree spoke to the lampakanay that grew by the swamp: You have much to complain about, Lampakanay; nature has not been fair to you.  The weight of a bird is a heavy burden for you.  The slightest wandering breeze makes you bow your head.  While my head not only stops the rays of the sun but also braves the wildest tempest.  Everything for you is a storm, while everything to me seems a zephyr.

Pagkatapos ng ilang araw na pag-ulan ay sumikat na ang araw.  Maganda na ang panahon.  Namasyal ang mga anak ni Inang Palaka sa tabi ng sapa.  Nakita nila ang isang kalabaw na nanginginain ng sariwang damo.  Sa tingin ng mumunting palaka ay napakalaking palaka ang kalabaw.  Dali-dali silang umuwi at ibinalita ito sa kanilang ina.

Tanghaling tapat.  Mainit ang sikat ng araw.  Tapos na ang gawain ni Kalabaw sa bukid.  Nagpunta siya sa tubugang putik at dito siya naglunoy.  Pagkatapos, sumilong siya sa lilim ng punong mangga.  Hindi nagtagal, nakatulog si Kalabaw. Matagal na nakatulog si Kalabaw.  Nagising lamang siya nang maramdaman niya ang sakit at kati ng kagat ng mga lamok.

Isang araw ang babaing maggagatas ay nagpunta sa palengke na may bote ng gatas sa kanyang ulo.  Maganda at mabuti ang panahon ng araw na iyon.  Habang siya ay naglalakad sa maruming lansangan, siya ay nagsimula ng mangarap kung ano ang kanyang gagawin sa perang mapagbibilihan niya ng gatas.

Maraming kuwento tungkol sa pinagmulan ng unang babae at lalaki.  Bawat rehiyon sa bansa ay may sariling kuwento. Malakas at Maganda Isang ibong kulay abuhin ang naghahanap ng makakain.  Nahila niya ang isang uod na nakasiksik sa isang puno ng kawayan.  Tinuka niya nang tinuka ang bahaging ito upang makuha at makain ang uod.  Hindi niya tinigilan ang pagtuka hanggang sa mabiyak ito.

Ang Tamaraw ay isang uri ng mga hayop sa ating kagubatan.  Siya ay malaki, mabilis at malakas.  Iginagalang siya ng lahat ng kanyang nasasakupan.

The tortoise and the monkey found once a banana tree floating amidst the waves of a river.  It was a very fine tree, with large green leaves, and with roots, just as if it had been pulled off by a storm.  They took it ashore.   Let us divide it, said the tortoise, and plant each its portion.

Dog snatches pieces of bread from little boy and runs away with it.  Meets monkey on bridge who asks for a bit of the bread.  Dog refuses, saying there isn't enough for him anyway.  Monkey looks in water, sees reflection of dog, calls dog over, points to reflection.

Pages