Ayon sa mga matatanda, isang mahabang kapuluan ang Pilipinas noong unang panahon.  Narito ang kanyang kuwento na nagpapaliwanag kung bakit naging pulo-pulo ang ating bansa. Sadyang mayaman at sagana noon ang ating kapuluan.  Mag-asawang higante lamang ang nakatira rito.  Hindi sila nagtatanim.  Hindi sila nagluluto.  Kinukuha na lamang nila sa paligid ang kanilang pagkain.

There lived in Pesia many years ago a man named Pocoy.  One day, Pocoy wandered through the forest.  While he was walking, he saw a wild cat.  Pocoy followed the cat.  This wildcat climbed the tree and the man watched the cat.  When the cat reached the top of the tree, it found a nest with some eggs in it.

Tuwaang, the hero, is introduced as a craftsman adept at making leglets, engraving finger rings, and moulding chains. He calls his sister who hurries out of her room with a box of betel chew; she walks daintily to her brother, sits at his right side, offers him betel chew, and hears what he has to say.

O glorious God, the Holy Spirit Enlighten my mind, Apo [1] So that I can faithfully relate The story of a man.

By the river Tabunganan is a spring, which is the abode of an evil spirit. Tuwan Putli, accompanied by her cousin Ambaynan, goes there to fish. As they are about to leave, Tuwan Putli sees a river lobster with golden pincers. Ambaynan waits for her, but Tuwan Putli disappears. There is blood in her fish basket. Ambaynan goes home and reports the incident.

Maraming kuwento tungkol sa pinagmulan ng unang babae at lalaki.  Bawat rehiyon sa bansa ay may sariling kuwento. Malakas at Maganda Isang ibong kulay abuhin ang naghahanap ng makakain.  Nahila niya ang isang uod na nakasiksik sa isang puno ng kawayan.  Tinuka niya nang tinuka ang bahaging ito upang makuha at makain ang uod.  Hindi niya tinigilan ang pagtuka hanggang sa mabiyak ito.

Ang Bukal ng Tiwi ay isa sa magaganda at natatanging pook sa Pilipinas. Ito ay may layong higit-kumulang na apatnapung kilometro sa Lunsod ng Legaspi sa Bikol.  Ang Bukal ng Tiwi ay pinagdarayo ng ating kababayang Pilipino at mga dayuhang turista dahil sa mainit na tubig na sinasabing gamot sa iba't-ibang karamdaman.

Ang mga alamat tungkol sa pinagmulan ng daigdig ay marami.  Maaaring ito ay nagmula sa iba’t-ibang rehiyon ng bansa.  Gayon pa man, ang lahat ng ito ay kabilang sa unang panahon ng kasaysayan ng ating lahi.

Pages