The tortoise and the monkey found once a banana tree floating amidst the waves of a river.  It was a very fine tree, with large green leaves, and with roots, just as if it had been pulled off by a storm.  They took it ashore.   Let us divide it, said the tortoise, and plant each its portion.

Once there lived a young crocodile on the bank of the Pasig River.  He was so fierce and so greedy that no animal dared to approach him.  One day while he was resting on a rock, he thought of getting married.  He said aloud, I will give all that I have for a wife.  As he pronounced these words, a coquettish peahen passed near him.  That naughty crocodile expressed his wish again.  The coquette listened carefully, and began to examine the crocodile's looks.

Namongan gives birth to Lam-ang, a baby of incredible strength and courage. The boy asks his mother about his father's whereabouts and learns that he has gone to fight the Igorot. Lam-ang arms himself with charms and decides to look for his father. From a dream, he learns that his father Don Juan Panganiban had been killed by the Igorot. Later, Lam-ang finds the Igorot in a "sagang", a feast celebrating a successful headhunting expedition.

Horse to carabao: Don't you envy me? You work most of the time, live in this fly-infested dirty corral, and get only hay.  I am used little, get grass and have a clean stable.  Why don't you growl and snap at our master tomorrow so he won't hitch you to the plow?

Si Rita ay isang batang lubhang malikot.  Ang kanyang ina ay laging naiinis sa mga ginagawa niyang hindi dapat gawin ng mga batang katulad niya.

Noong unang panahon ay panay na liwanag at walang dilim, sapagkat sina Adlaw at Bulan ay mag-asawang maligayang namumuhay.  Sila ay nagkaroon ng maraming anak.  ang kanilang anak ay mga tala at bituin na nagkakalat kung kaya’t lalong nagliwanag sa kalangitan.

Ang mga bayaning sina Banlak, Agyu, at Kuyasu ay nakatira sa bayan ng Ayuman.  Sa tradisyong Ilianon sila’y magkakapatid na anak ni Pamulaw.  Si Agyu ay may apat na kapatid na babae, ngunit sina Yambungon at Ikawangon lamang ang binanggit sa epiko.  Isang araw nagpadala si Agyu sa datung Moro ng siyam na komu-buu-buong pagkit sa pamamagitan nina Kuyasu at Banlak.

Noong unang panahon sa malayong reyno ng Berbanya, mapayapa at masayang namumuhay ang mga mamamayan nito na di nakakakilala ng ligalig.  Ito ay utang ng lahat sa mabuting pamamalakad ng mabait na Haring Fernando at ng kanyang butihing maybahay na si Reyna Veleriana. Tatlong makikisig na binata ang kanilang mga anak na kapwa lugod ang mga kanilang puso.  Isa sa kanila ang nakatadhanang magmana ng setro at korona ng kaharian ng Berbanya.

Pages