O glorious God, the Holy Spirit Enlighten my mind, Apo [1] So that I can faithfully relate The story of a man.

The tortoise and the monkey found once a banana tree floating amidst the waves of a river.  It was a very fine tree, with large green leaves, and with roots, just as if it had been pulled off by a storm.  They took it ashore.   Let us divide it, said the tortoise, and plant each its portion.

The Kingdom of Mount Dliyagn is set in the mountainous regions of the Zamboanga Peninsula, which is drained by a straight river whose bottom is lined with porcelain and beads of gold, and whose banks are bordered by flowering plants. Datu Pomb'nwa, his wife Bayslaga, and their young daughter rule the kingdom. They live in an eight-room mansion with furniture made of gold.

Inilipad si Persiyus ng kanyang mga sandalyas na may pakpak.  Nainip siya sa kanyang pagbabalik.  Ibig niyang marating agad ang palasyo ni Polidiktis upang maihandog sa hari ang ulo ni Medusa.  Ibig din niyang matiyak kung ligtas sa kapangyarihan ng hari ang kanyang ina.  Ngunit may ibig pang ipagawa sa kanya ang mga diyos.  Binigyan siya ng mga sagabal.  Pinaihip nang malakas ang hangin at ibinuhos ang ulan.

Isang hapon may isang magtotroso na nagtungo sa kagubatan upang pumutol ng isang puno upang gawing panggatong.  Pinili niya ang isang mataas at tuwid na puno sa tabi ng isang lawa.  Sinimulan niyang putulin ito ng kanyang palakol.  Ang ingay na nilikha ng palakol ay umalingawngaw sa buong kagubatan.

Isang umagang maganda ang panahon ay nagkita-kita sa tabing-sapa ang magkakaibigan.  Sila ay si Pagong Daldal, si Abuhing Gansa at si Puting Gansa.  Nagkuwentuhan sila at di-nagtagal ay nagpaalam ang magkapatid na gansa. Isama naman ninyo ako sa inyong tirahan sa kabilang ilog, pakiusap ni Pagong Daldal.

Sa isang bakuran, may ilang punungkahoy na may kanya-kanyang katangian.  Mabunga ang Santol, mayabong ang Mangga, mabulaklak ang Kabalyero, tuwid at mabunga ang Niyog.  Ngunit sa isang tabi ng bakuran ay naroroon ang payat na Kawayan. Minsan, napaligsahan ang mga punungkahoy. Tingnan ninyo ako,  wika ni Santol.  Hitik sa bunga kaya mahal ako ng mga bata.

Noong mga unang araw ay sinusugong paminsan-minsan ng bathalang maykapal si Barangaw magmula sa alapaap upang tingnan kung maligaya ang ating mga ninuno.  Kung minsan si Barangaw ay nag-aanyong bahaghari upang pahintuin ang unos na maaaring makasira sa mga pananim.  Kung minsan ay nag-aanyong isang sultan, naglalagay ng putong, nagdadamit ng kundiman at palakad-lakad sa loob at labas ng balangay.

Pages