Namongan gives birth to Lam-ang, a baby of incredible strength and courage. The boy asks his mother about his father's whereabouts and learns that he has gone to fight the Igorot. Lam-ang arms himself with charms and decides to look for his father. From a dream, he learns that his father Don Juan Panganiban had been killed by the Igorot. Later, Lam-ang finds the Igorot in a "sagang", a feast celebrating a successful headhunting expedition.

Taga-lunsod sina Roy at Lorna.  Ibig na ibig nila ang pagtira sa bukid nina Lola Anding at Lolo Andres tuwing bakasyon.  Marami at sariwa ang pagkain sa bukid.  Bukod dito, marami rin bagong karanasan at kaalaman ang kanilang natutuhan.

Maganda ang kamya. Ang bulaklak na ito ay puting-puti at napakabango.  Saan kaya ito nagmula?  Bakit kaya ito sa tabing-ilog tumutubo?  Maganda ang kuwento sa sasagot sa mga tanong na ito.  Ito raw ay nangyari noong unang panahaon na nakikita at nakikipag-usap pa sa mga tao ang mga diwata at mga diyos ng kalikasan.

Maganda at kahanga-hanga ang Lawa ng Bulusan.  Ito ay nasa tuktok ng bundok at napaliligiran ng malalagong punung-kahoy.  Malinaw at malalim ang Lawa ng Bulusan.  Isa ito sa mga magaganda at kilalang pook sa Kabikulan kaya ito ay ipinagdarayo ng mga turista taon-taon. Saan nagmula ang Lawa ng Bulusan? Ganito ang kuwento ng matatanda sa nagpapaliwanag ng pinagmulan ng maganda at kahanga-hangang lawa sa tuktok ng bundok.

Magandang dalaga si Maria.  Masipag siya at masigla.  Masaya at matalino rin siya.  Ano pa't masasabing isa na siyang ulirang dalaga, kaya lang sobra siyang pamangarapin.  Umaga o tanghali man ay nangangarap siya.  Lagi na lamang siyang nakikitang nakatingin sa malayo, waring nag-iisip at nangangarap nang gising.  Dahil dito, nakilala siya sa tawag na Mariang Mapangarapin.

One day a crow found a piece of meat on the ground.  He picked it up and flew to the top of a tree.  While sitting there eating his meat, a kasaykasay (a small bird) passed by.   She was carrying a dead rat, and was flying very fast.   The crow called to her, and said, Kasaykasay, where did you get that dead rat that you have?  But the small bird did not answer: she flew on her way.

Ayon sa mga matatanda, isang mahabang kapuluan ang Pilipinas noong unang panahon.  Narito ang kanyang kuwento na nagpapaliwanag kung bakit naging pulo-pulo ang ating bansa. Sadyang mayaman at sagana noon ang ating kapuluan.  Mag-asawang higante lamang ang nakatira rito.  Hindi sila nagtatanim.  Hindi sila nagluluto.  Kinukuha na lamang nila sa paligid ang kanilang pagkain.

Minsan, tinanong ko ang aking nanay kung bakit kulay kayumanggi ang kulay ng balat ko tulad ng balat nila ni tatay, ng mga kapatid ko at ng mga kalaro ko.  Isang magandang kuwento ang kanyang isinagot sa tanong kong ito.  Sinimulang niya ang kanyang kuwento sa paglikha ni Bathala ng iba't ibang bagay sa daigdig.

Pages