Si Langgam at si Tipaklong

(Pabula / Fable)

Maganda ang panahon.  Mainit ang sikat ng araw.  Maaga pa lamang ay gising  na si Langgam.  Nagluto siya at kumain.  Pagkatapos, lumakad na siya.  Gaya nang dati, naghanap siya ng pagkain.  Isang butil ng bigas ang nakita niya.  Pinasan niya ito at dinala sa kanyang bahay.  Nakita siya ni Tipaklong.

Magandang umaga, kaibigang Langgam, bati ni Tipaklong.  Kaybigat ng iyong dala.  Bakit ba wala ka nang ginawa kundi maghanap at mag-ipon ng pagkain?

Oo nga.  Nag-iipon ako ng pagkain habang maganda ang panahon, sagot ni Langgam.

Tumulad ka sa akin, kaibigang Langgam, wika ni Tipaklong.  Habang maganda ang panahon tayo ay magsaya.  Halika!  Tayo ay lumukso, tayo ay kumanta.

Ikaw na lang, kaibigang Tipaklong, sagot ni Langgam.  Gaya nang sinabi ko sa iyo, habang maganda ang panahon, ako ay maghahanap ng pagkain.  Ito'y aking iipunin para ako ay may makain pagsumama ang panahon.

Lumipas pa ang maraming araw.  Dumating ang tag-ulan.  Ulan sa umaga, ulan sa hapon at sa gabi ay umuulan pa rin.  At dumating ang panahong kumidlat, kumukulog at lumalakas ang hangin kasabay ang pagbuhos ng malakas na ulan.

Ginaw na ginaw at gutom na gutom ang kawawang Tipaklong.  Naalaala nilang puntahan ang kaibigang si Langgam.

Paglipas ng bagyo, pinilit ni Tipaklong na marating ang bahay ni Langgam.  Bahagya na siyang makalukso.  Wala na ang dating sigla ng masayahing si Tipaklong.

Tok! Tok! Tok! Bumukas ang pinto.

Aba! Ang aking kaibigan, wika ni Langgam.  Tuloy ka.  Halika at maupo.

Binigyan ni Langgam ng tuyong damit si Tipaklong.  Saka mabilis na naghanda siya ng pagkain.

Ilan pang sandali at magkasalong kumain ng mainit na pagkain ang magkaibigan.

Salamat, kaibigang Langgam, wika ni Tipaklong.  Ngayon ako naniwala sa iyo.  Kailangan nga pa lang mag-ipon habang maganda ang panahon at nang may makain pagdating ng taggutom.

Mula noon, nagbago si Tipaklong.  Pagdating ng tag-init at habang maganda ang panahon ay kasama na siya ng kanyang kaibigang si Langgam.  Natuto siyang gumawa at natuto siyang mag-impok.

Learn this Filipino word:

hagilapin sa alaala