Tagalog version of Fables “Mga Pabula”Tagalog version of Fables “Mga Pabula”

Ang Pabula ay isang maikling kuwento na kinapapalooban ng aral ng mga babasa nito. Ito ay kadalasang gumagamit ng mga hayop na tauhan, mga halaman o mga bagay o gamit na nagsasalita, kumikilos at nabubuhay ng parang isang tunay na tao.

Learn this Filipino word:

sumunód sa bakás ng iná