Kahalagahan ng Pabula

  1. Nakapagdaragdag sa mga bata/kabataan ng mga kasabihang buhat sa pabula tulad ng… matalino man ang Matsing, mag-ingat sa lobong nakabihis tupa, aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo, at balat man ay malinamnam.
  2. Mapalawak ang kanilang talasalitaan.
  3. Masasanay sa sining ng pagsasalaysay.
  4. Makapupulot ng mga aral na magagamit sa buhay.
  5. Mahihikayat na magbasa ng mga pabula.
  6. Malilinang ang kakanyahan sa pagsasalita ng patalinghaga.

Learn this Filipino word:

kalabasang pulá