Kabuuang Teksto ng Lam-ang (epikong Ilocano) - Page 7 of 17

(Tagalog version)

At sinabi ng lalaking si Lam-ang:
Ay mga kapatid kong dalaga,
Pakikuha ninyo
Ang baong panalok
At inyo isalok
Saka ninyo guguan ang aking buhok
Dito sa gitna ng ilog.

At nang naguguan na nila
Ang lalaking si Lam-ang
Namatay ang maliliit na hipon
Lumutang ang mga ulang
At pati na mga talangka.
At lumutang lahat ang isdang maliliit
At igat na napakarami.

At sinabi ng lalaking si Lam-ang:
Ay mga kapatid kong dalaga,
Huwag sana ninyo akong hintayin
Pagkat sisisid ako minsan
Upang makipagsagupaan
Sa pinakamalaking buwaya.
At kami'y magsusukatan ng lakas.

Sumisid nga si Lam-ang
Ngunit hindi niya natagpuan
At sumunod ang buwaya sa daloy ng ilog.
Sumalunga naman sa agos si Lam-ang
Gayon din ang buwaya
Sumunod muli sa agos si Lam-ang
Saka pa lamang sila nagkasalubong
At sinimulan ang sagupaan!

Nagalit si Lam-ang
Sinibat niya ito minsan
Pinasan niya itong buwaya sa likuran
Saka siya umahon sa pampang.
At sinabi niya sa mga dalaga:
Ay mga kapatid kong dalaga,
Bunutin ninyo ang mga ngipin
At agad itong tuhugin
Pagkat ito'y agimat sa daan.
Ay mga kapatid kong dalaga,
Ngayo'y panahon na
Na tayo'y bumalik
Sa bahay na pinanaugan.

At nang makarating na sila
Sinabi niya sa babaing si Namongan:
Ay kasi, inang Namongan,
Gantimpalaan mo na
Ang mga kapatid kong dalaga
Ng piso sa bawat hakbang
Ng pagparoo't pagparito mula sa ilog

At nang nabayaran na sila:
Ay kasi, inang Namongan,
Sana'y buksan rin ninyo
Iyang ikalawang taguan
At ilabas mo sana, ina,
Yaong damit kong pinakamaganda
At magbibihis akong walang sala
Ng salawal kong may sintas
At barong binurdahan
Panyo kong ginantsilyo
Pawang binurdahan
Ng mga kapatid kong dalaga.

Nang matapos na siya:
Ina, inyo ring buksan
Iyong ikatlong taguan
At ilabas ninyo
Yaong gintong dalisay
Siyam na ikid
Na malulusaw sa init
Ng nagbabagang araw
Nakapapaso ng talampakan
Na aking minana
Sa kanunu-nunuan
Ito ay aking ipantatali
Sa aking puting tandang
Manok kong mga paa'y dilaw [23]
Sa aso kong balahibuhin
Asong may kulay sa batok
Nakasisiyang masdan.

[23] Manok kong mga paa’y dilaw = Kakaibang tandang na umano’y makapangyarihan. Kung minsan, ginagamit ito sa pag-aanito.

Learn this Filipino word:

matá-pobre