Kabuuang Teksto ng Lam-ang (epikong Ilocano) - Page 4 of 17

(Tagalog version)

Iginala niya ang kanyang mga mata
At kagyat na itinuon ang mga ito
Sa ugat na may tatlong tungko
Na maaaring paglutuan.
Agad niyang hinugasan
At saka nilagyan
Yaong palayok niyang pang-isahan
Palayok na mahiwaga [12] na nakapagpapakain
Sa sinumang nasa daan.
Matapos siyang kumain sinabi
Ng lalaking si Lam-ang:
Magpahinga pagkatapos kumain
Ng grasiyang bumusog sa atin.

Kinuha na niya ang kanyang kalasag
Inilagay ito sa kanyang tabi
Itinusok din niya yaong sibat
Sa may paanan niya.
Hinugot niya yaong kampilan [13]
Mula sa kaluban
At saka naidlip na
Ang lalaking si Lam-ang.

Noon di'y nagpakita
Ang pangitain ng ama niya
At may nagsabi
Sa panaginip ni Lam-ang:
Ay kaibigan kong Lam-ang,
Magmadali kang umalis
At kasalukuyan nilang ipinagdiriwang
Yaong bungo ng ama mo.

Bumalikwas si Lam-ang
Pinulot niya ang mga sandata
At naggayak nang pumunta.
Lumakad na siya nang lumakad.

At nang marating na niya
Ang bundok na pinakamaitim
Doon sa Mamdili at Dagman
Tinungo niyang agad yaong pagtitipon
At kanya na ring nakita
Yaong bungo ng ama niya
Tinusok nila ito ng isang tagdan
Saka inihanap sa pigingan.

At sinabi ni Lam-ang:
Ay mga Igorot na tatuan,
Magtatanong nga ako
Kung ano ang kasalanan
Ng amang pinanggalingan?
Pagbabayaran ninyo ito!

Sumagot din ang Igorot na tatuan:
Ay kaibigan naming Lam-ang,
Dapat ay bumalik ka na
Sa bahay na pinanaugan
Kung hindi'y madadamay ka
Sa lalaking ama mo.

Sumagot din ang lalaking si Lam-ang:
Ay mga Igorot na tatuan,
Hindi ako masisiyahan
Kung kayo lamang ang makakalaban,
Kayong mga pinuno ng Kaigorotan.

Ikaw, na nagngangalang Bumacas
Isa-isahin mo ring sulatan
Ang kabuuan ng iyong sinasakupan
Paparituhing magkakasama silang lahat
Ang mga taga-Dardarat at Padang
Yaong mga nasa mga bahay sa Nueva
Sa Dogodog at Tapaan
Sa Momoocan at Cawayan
Sa Amongabon at Gambang
Dito sa Lipay at Capariaan
Sa Sumadag at Lucutan
Sa Tupinaw at Bandan
Sa Sambangki at Loy-a
Sa Bacong at Sasaba
Sa Tebteb at Bacayawan. [14]

[12] Palayok na mahiwaga = Isang mahiwagang palayok na lalagyan lamang ng tubig ay kusa nang nagsasaing para sa kahit ilang tao.

[13] kampilan = Isang malapad na espada na magkabila ang talim.

[14] Ang mga taga-Dardarat at Padang
Yaong mga nasa mga bahay sa Nueva
Sa Dogodog at Tapaan
Sa Momoocan at Cawayan
Sa Amongabon at Gambang
Dito sa Lipay at Capariaan
Sa Sumadag at Lucutan
Sa Tupinaw at Bandan
Sa Sambangki at Loy-a
Sa Bacong at Sasaba = Ngalan ng mga nayong Igorot. Nakatutuwang malaman na naroon pa ngayon sa La Union ang mga iba nito. Ito ang nagpapatibay sa paniniwala na ang mga Igorot ay itinaboy sa bundok ng mga tagababa.

Learn this Filipino word:

may lakás ng bibíg