Mga Salawikain ukol sa Pakikipagkapwa - Page 7 of 16

(Proverbs on Relating with Others)

Walang utang na di pinagbabayaran.

There is no debt that was not paid.

Ang gawang masama sa iyo,
Huwag gawin sa kapwa mo.

Do not do unto others what you don’t like others to do unto you.

Kung ano ang ginagawa mo
Sa iyong kapwa tao,
Siya ding gagawin sa iyo.

Whatever you do to others, is what will be done to you.

Gawin mo sa iba ang ibig
Mong gawin nila sa iyo.

Do unto others what you would like others to do unto you.

Ang asong makangkang
Kung mangagat ay madalang.

A barking dog seldom bites.

Masakit ang amba sa tunay na taga.

Feigning to stab is more painful than real stabbing.

Huwag kang pumasok sa bakuran,
Kung hindi mo ibig ikaw’y masakupan.

Do not go inside the fence if you do not like to be controlled.

Learn this Filipino word:

anák sa labás