Mga Salawikain ukol sa Pakikipagkapwa - Page 4 of 16

(Proverbs on Relating with Others)

Pag labis ang suyo’t galang,
May masamang tinatakpan.

He who bows and scrapes, hides something evil.

Matapang sa utangan,
Duwag sa singilan.

Brave in contracting a debt, cowardly in settling it.

Di baling mabasag ang pinggan,
Kung sa sariling paminggalan.

It does not matter if a plate breaks, provided it breaks in one’s own cupboard (Family secrets should be kept faithfully).

Ang mapagtulay siyang natutulayan.

He who serves as a bridge gets walked over.

Matibay ang walis,
Palibhasa’y nabibigkis.

A broom is strong because the sticks are tied together.

Kahit anong bigat ng buhating kalap,
Pag tulong ang mag-anak
Magaang ang pagbuhat.

No matter how heavy the burden may be, if relatives help one another, it becomes easy to carry.

Kung sinong pumutak,
Ay siyang nangitlog.

He who cackles, laid the egg.

Learn this Filipino word:

may pakpák ang balità