Mga Salawikain ukol sa Pakikipagkapwa - Page 2 of 16

(Proverbs on Relating with Others)

Ang masama sa iyo,
Huwag mong gawin sa iba.

What is bad for you, do not do to others.

Madaling tuwirin ang kawayan,
Kung mura pa at di magulang.

The bamboo is easily straightened while it is young.

Ang pinakamahusay na bahagi ng kagandahan,
Ay hindi nailalahad ng larawan.

The best part of beauty cannot be painted
(or pictured).

Huwag kang magbuhat
Ng sariling bangko.

Do not lift your own bench.

Mabuti pa ang kubo na ang laman ay tao,
Kaysa bahay na bato na ang laman ay
kuwago.

Better a hut with a good man in it than a mansion with a wretch in it.

Mabuti pang nag-iisa
Kaysa may mga masamang kasama.

Better to be alone than to have a bad companion.

Ang magagandang balahibo
Ay di nagpapaganda sa ibon.

Fine feathers do not make fine birds.

Learn this Filipino word:

magalíng ang bibíg