Mga Salawikain ukol sa Pakikipagkapwa - Page 5 of 16

(Proverbs on Relating with Others)

Kung kalabaw ay sa lubid,
Kung tao ay sa bibig.

A carabao is caught by his rope, and man by his word.

Ang kapabayaa’y,
Anyaya sa magnanakaw.

Carelessness is an invitation to the thief.

Kung ang pusa ay wala,
Naglalaro ang daga.

When the cat is away, the mice play.

Ang kawanggawa,
Ay nagsisimula sa tahanan.

Charity begins at home.

Walang manloloko,
Kung walang napaloloko.

There will be no cheaters if no persons allow themselves to be cheated.

May matandang bata,
May batang matanda.

There are old people who act like children, there are children who act like old people.

Utos na sa pusa,
Utos pa sa daga.

Someone commands the cat, the cat commands the rat.

Learn this Filipino word:

igisá sa sariling mantikà