Mga Salawikain ukol sa Pakikipagkapwa - Page 9 of 16

(Proverbs on Relating with Others)

Ang pagsasabi ng tapat
Ay pagsasamang maluwat.

Frankness in speech makes for a more lasting friendship.

Siya ang gumawa ng multo
At siya rin ang natakot.

He made the ghost and was afraid of it.

Ang magbigay ay mabuti pa
Kaysa tumanggap ka.

It is better to give than to receive.

Huwag mong pasukan
Kung hindi mo malalabasan.

Don’t go in if you cannot find a way out.

Aanhin pa ang damo,
Kung patay na ang kabayo.

Of what use is grass if the horse is already dead?

Kung sinong bantay, siyang salakay.

It is the guard who attacks what he is supposed to guard.

Ang maniwala sa sabi-sabi
Ay walang bait na sarili.

He who believes in hearsay has no mind of his own.

Learn this Filipino word:

mabigát ang paá