Mga Salawikain ukol sa Pakikipagkapwa - Page 11 of 16

(Proverbs on Relating with Others)

Kung buhay ang inutang
Buhay rin ang kabayaran.

If it’s a life you borrowed, you should also pay it with life.

Lintik lamang ang walang ganti.

Only against lightning can there be no revenge.

Habang basa ang nguso,
Naaalala ang pangako.

While the lips are wet, a promise is remembered.

Mahalin mo ang kapwa
Parang pagmamahal mo sa sarili

Love your fellow men as you love yourself.

Pag ang dalaga’y tawa nang tawa,
Ibig nang mag-asawa.

When a maiden laughs and laughs, she wants to get married.

Pag ang sabi ng dalaga’y hindi,
Ang kahulugan noo’y oo.

When a maiden says “no”, she means “yes”.

Walang makapaglilingkod
Sa dalawang panginoon.

No man can serve two masters.

Learn this Filipino word:

sumunód sa bakás ng iná