Mga Salawikain ukol sa Pakikipagkapwa - Page 14 of 16

(Proverbs on Relating with Others)

Ang sa dalawang ilog ay mamangka,
Tiyak na paroroonan ay wala.

He who sails his boat on two rivers (courts two women) is not headed anywhere.

Huwag kang pagigitna,
Kung ayaw kang masagasaan.

Don’t stay in the middle if you don’t want to be run over.

Pakaingatan ang lihim,
Huwag papanganinagin.

A secret is a trust not to be revealed to another.

Walang lihim na di nahayag.

No secret remains hidden.

Kung sino ang umako
Ay siyang mapapako.

He who stands as security for another is often the one “nailed down” (made to assume the obligation).

Nakikita ang butas ng karayom
At hindi ang butas ng palakol.

You see the eye of the needle but not the eye (hole) of the axe.

Ang taong tahimik
Lintik kung magalit.

A silent person is terrible when angry.

Learn this Filipino word:

dilát ang matá