Kabuuang Teksto ng Lam-ang (epikong Ilocano) - Page 15 of 17

(Tagalog version)

At noong malapit na
Ang oras ng pagkain
Nagsandok na ang mga kosinero
At naghain sa mesa
At sinabi ni Unnayan:
Ay kayong lahat na mga kababayan,
Bumahagi na sana
Sa grasiyang inihain.

Dumulog na nga sa hapag-kainan
Ang lahat ng mga kababayan
At nagkaharap na ang mag-asawa
Pagitan nila ang matandang lalake.

At sinabi na naman ni Unnayan:
Ang sasabihin ko'y inyong pakinggan
Inyo na ang inyong mga pinggan
Balutin na ninyo at
Iuwi sa inyong mga bahay.

At nang tapos na ang handaan
Pinagpatuloy na ang sayawan
Nitong kanilang mga kababayan
At wala nang humpay ang sayawan
Hanggang sa gumabi.

Sinabi ni Cannoyan:
Ay kasi, caca Lam-ang,
Tingnan ko nga ang hitsura mo
At estilo ng paglakad mo
Kung mayroon kang kapintasan
Isasauli kita sa ina mo.

Nagpaalam sa pulutong
Itong mag-asawa
Pagkat lubhang maalinsangan
Nagpahangin sila.
Sinabi ni Cannoyan
Sa lalaking si Lam-ang:
Tayo na ngang mamasyal
Sa katatayong bahay-bahayan.

At nang nakapanhik na sila
Ito na ang sinabi
Ng babaing si Cannoyan
Sa asawa niyang si Lam-ang:
Kasi, caca Lam-ang,
Lumakad ka nga
Nang makita ko ang hitsura mo
Ang estilo ng paglakad mo
At kung mayroon kang kapintasan
Isasauli kitang walang sala
Sa iyong ina
Sa babaing si Namongan.

Ay lumakad siya
Nang may limang hakbang
At sinabi ni Cannoyan:
Kasi, caca Lam-ang,
Di ko gusto ang hitsura mo
Napakababa ng pantalon mo
Ikaw pati ay sakang
Sinasarili mo ang daan
Tumatambok pa ang puwit mo
At ang buhok mo'y mapupusod na.

At sumagot din si Lam-ang:
Ay, Donya Ines Cannoyan
Kung iyan ang tinutukoy mo
Iyan ang estilo kong kinagawian
Estilo ng pinakamayayaman
Doon sa bayan ng Nalbuan
Sa silangan ng bayan ng Naguilian.
Ay Donya Ines Cannoyan,
Tingnan ko nga rin ang hitsura mo
At estilo ng paglakad mo
Baka mas masahol ka pa.

Lumakad nga siya
Nang may limang hakbang
Ito naman ang sinabi
Ng lalaking si Lam-ang:
Ay Donya Ines Cannoyan,
Ayaw ko rin ang hitsura mo
Patapon ang mga paa mo't
Pakiwal-kiwal ang hakbang.

At wika naman
Ng babaing si Namongan
Sa balae niyang si Unnayan:
Ay magtatanong nga ako
Kung ano ang asal
Ng anak natin na manugang ko,
Balae kong Unnayan?

Ito ang sinabi
Ng babaing si Unnayan:
Ay itong si Ines Cannoyan
Bilog ang buwan kung siya'y lumisan
Patay na kung siya'y umuwi.
Kung sasalok siya sa ilog
Isa-isa niyang binabaliktad
Ang mga bato sa pampang ng ilog
Akala niya'y ulang
Ang mga yagit na naaanod
Kung lumalaki ang ilog.

Learn this Filipino word:

matigás ang katawán