Mga Salawikain ukol sa Pamumuhay - Page 10 of 24

(Proverbs on Survival Skills)

Ang gawang kamihasnan,
Ang maliwag malimutan.

Habits are hard to break.

Ang gawi sa pagkabata,
Dala hanggang tumanda.

Habits formed in childhood are carried on in old age.

Nang mapasok ang kamao
Iniupos hanggang siko.

After inserting the hand, the elbow is sure to follow.

Ang magandang kamay ay
Yaong marunong gumawa.

Beautiful hands are those that know how to work.

Kung mahirap man ang mamatay,
Lalong mahirap ang mabuhay.

If it is hard to die, it is harder to live.

Pag may hirap ay may ginhawa.

If there is hardship, there is comfort.

Ang hindi pinaghirapan,
Di pinanghihinayangan.

One doesn’t greatly value a thing he acquired without effort.

Learn this Filipino word:

ibayong dagat