Mga Salawikain ukol sa Pamumuhay - Page 15 of 24

(Proverbs on Survival Skills)

Kung ano ang tugtog
Ay siyang sayaw.

Whatever the music is, so should the dance be.

Ang taong nagigipit
Sa patalim man ay kakapit.

A person in extreme need will clutch even at a sharp blade.

Ang mangusap ng patapos,
Malimit na kinakapos.

He who says never frequently has to eat his words.

Bagong hari,
Bagong ugali.

New king, new ways.

Ang mga balita’t pahayag,
Kung hindi man kulang ay may dagdag.

News and announcements are either incomplete or exaggerated.

Walang bagay na mahirap,
Sa isang naghahangad.

Nothing difficult to one who desires something.

Ang maaring ngayunin,
Huwag na dapat bukasin.

What can be done now should not be postponed for tomorrow.

Learn this Filipino word:

ligong-pato