Mga Salawikain ukol sa Pamumuhay - Page 14 of 24

(Proverbs on Survival Skills)

Ang nawawalang pagkakataon
Ay di na muling babalik.

Lost opportunities are never found again.

Nasa tao ang gawa,
Nasa Diyos ang awa.

In man is the power to work; in God the power to have mercy.

Walang takot ni kamuntik
Ang walang luluning banig.

He who has not even a mat to roll, is not afraid to die.

Sa anumang bagay
Kailangan ay katamtaman.

In all things moderation is needed.

Ang taong walang pilak,
Ay parang ibong walang pakpak.

A man without money is like a bird without wings.

Ang pilak na kita sa masamang hanap
Ay tulad ng manok labuyong hinuli sa gubat
Na kahit kulungin mo ay magpupumiglas.

Money earned by evil means is like the wild chicken caught in the forest; though you keep it in a cage, it struggles to get free (It is easily lost).

Pag may salaping tangan,
Pusa ma’y napapasayaw.

When one has money, he can make even a cat dance.

Learn this Filipino word:

hawak sa tainga