Mga Salawikain ukol sa Pamumuhay - Page 16 of 24

(Proverbs on Survival Skills)

Walang mahirap na gawa
Pag dinaan sa tiyaga.

There is no difficult task if one has patience.

Pag wala kang tinanim,
Wala kang aanihin.

If you did not plant anything, you will not harvest anything.

Kapag may pananim,
May aning hihinitin.

If something was planted, something will be harvested.

Kung ano ang itinanim,
Siyang aanihin.

Whatever was planted is what will be harvested.

Ang nagtatanim ng hangin,
Bagyo ang aanihin.

He who plants wind will reap a typhoon (storm).

Ang bisyo ay napakasamang lason sa buhay.

Vice is the worst poison in life.

Ng huwag mamulubi,
Huwag gagasta ng higit sa kinikita.

In order not to be poor, do not spend more than you earn.

Talagang ang puso ng isang mahirap
Ay maramdamin sa kamunting sugat.

The heart of a poor man is sensitive even to little slights.

Learn this Filipino word:

paniningaláng-pugad