Mga Salawikain ukol sa Pamumuhay - Page 20 of 24

(Proverbs on Survival Skills)

Walang isang taong bagyo.

No storm lasts a year.

Matira ang matibay.

The strong is he who is left.

Kaya matibay ang walis,
Palibhasa’y nakabigkis.

The broom is strong because it is tied together.

Walang pagwawaging di may pagbabaka.

No success comes without struggle.

Kung nasaan ang asukal,
Naroon ang maraming langgam.

Where the sugar is, there the ants will be.

Kahit saang dako,
Nagkalat ang tukso

Everywhere there is temptation.

Natutukso kahit banal,
Pag nakabukas ang kaban.

Even a saintly man is tempted before an open treasure chest.

Learn this Filipino word:

malamíg ang kamáy