Mga Salawikain ukol sa Pamumuhay - Page 18 of 24

(Proverbs on Survival Skills)

Walang naunang sising
Di sa huli nangyayari.

No repentance comes first; it always comes last.

Kaya ibinubunyag
Pagka’t di mahahayag.

It is revealed precisely because it is not known.

Kaning isusubo ay kung minsa’y nalalaglag,
Gasino pa kaya ang hindi mo hawak.

If the rice you are taking to your mouth sometimes falls, how much more that which you don’t hold in your hand.

Maikakaila mo ang yaman
Ngunit hindi ang kahirapan.

One may conceal his riches, but not his poverty.

Sampung beses ka nang manakawan,
Huwag lamang masunugan.

Rather ne robbed ten times than have your house burned.

Ang supot na walang laman,
Ay hindi makatayo ng tuwid.

An empty sack cannot stand upright.

Magtago ka ng kailangan
Para sa tag-ulan.

Save what you will need for the rainy season.

Learn this Filipino word:

sumakamáy