Mga Salawikain ukol sa Pamumuhay - Page 24 of 24

(Proverbs on Survival Skills)

Walang mayama’t ginhawa,
Na di naghingi sa iba.

None can achieve wealth and comfort without the help of others.

Kung sino ang malapit sa balon,
Siyang laging nakaiinom.

He who is near the well is the one who always gets a drink.

Kung ibig mong gumaling,
Sa katawan ko manggaling.

If you want to get well, take the initiative.

Kapag may kagustuhan ay may paraan.

If there’s a will, there’s a way.

Malakas ang loob,
Mahina ang tuhod.

Strong in will but weak-kneed.

Pag maagang lusong
Maaga ang ahon.

If you start work early you will finish early.

Learn this Filipino word:

nagbábanat ng ugat