Mga Salawikain ukol sa Pamumuhay - Page 17 of 24

(Proverbs on Survival Skills)

Walang humipo ng palayok
Sa hindi naulingan.

No one handles the pot without getting soot on his hands.

Ang nangangako ay napapako.

A promise nails down the one who makes it.

Ang maagap daig ang masipag.

He who is prompt surpasses him who is industrious.

Ang maaaring ngayunin
Hindi na dapat bukasin.

Don’t put off for tomorrow what you can do today.

Pag may tag-araw
Ay may tag-ulan.

If there is a dry season, there is a rainy season.

Matalino daw ang daga
Ay nahuhuli din ng pusa.

Though rats are clever and wise, they are also caught by the cat.

Ang laki sa layaw, karaniwa’y hubad
Sa bait at muni’t, sa hatol ay salat.

He who is reared in ease usually lacks good sense and judgment.

Learn this Filipino word:

malayò na ang naratíng