Mga Salawikain ukol sa Pamumuhay - Page 21 of 24

(Proverbs on Survival Skills)

Galit ang magnanakaw
Sa kapwa magnanakaw.

A thief hates his fellow thief.

Bago gawain at sabihin,
Makapitong isipin.

Before doing or saying anything, think it over seven times.

Isipin mo ang kahihinatnan.

Think of the consequences.

Sa mata ng nauuhaw
Lahat ng tubig ay malinaw.

In the eyes of the thirsty, all water is clear.

Ang taong mapag-impok,
Malayo sa pagkadayukdok.

A man who is thrifty is far from being hungry.

Ang panahon ay ginto.

Time is gold.

Ang bagoong ay takpan man,
Pagdating ng takdang araw,
Sadyang aalingasaw.

No matter how well covered bagoong is, it will smell in due time.

Learn this Filipino word:

buntóng-hiningá