Mga Salawikain ukol sa Pamumuhay - Page 12 of 24

(Proverbs on Survival Skills)

Walang tutong
Sa taong nagugutom.

There is no burnt rice to a hungy person.

Kung ano ang gawi ay siyang ugali.

Whatever is one’s inclination is his habit.

Huwag mong pasukan
Kung hindi mo malalabasan.

Don’t get involved if you can’t find a way out.

Walang sumisira sa bakal,
Kundi ang sariling kalawang.

Nothing destroys iron but its own rust.

Walang pahat na lupa
Sa taong may gumagawa.

There is no barren land to one who cultivates.

Huli man at magaling
Naihahabol din.

A good thing is never too late and is always welcome.

Ang buhay ay isang pakikipagsapalaran.

Life is an adventure.

Learn this Filipino word:

kanluran ng buhay