Mga Salawikain ukol sa Pamumuhay - Page 8 of 24

(Proverbs on Survival Skills)

Wala pang itlog ang inahin
Nagbibilang na ng sisiw.

The hen has not yet laid eggs, but the chicks are already being counted.

Huwag mong pasukan
Kundi mo malalabasan.

Do not enter anything which you cannot get out of.

Ang kinita sa masama,
Sa masama nawawala.

What was acquired by evil means will be lost in evil.

Ang sakit nang kalinkingan,
Damdam nang buong katawan.

The pain of the little finger is felt by the whole body.

Sa apoy huwag kang maglaro,
Kung ayaw mong mapaso.

Do not play with fire if you don’t want to get burned.

Huwag kang mangahas lumipad,
Kung kulang ka sa pakpak.

Do not attempt to fly, if your wings are not yet sufficiently grown.

Ang langaw na madapo
Sa sungay nang kalabaw,
May isip kalabaw pati.

The fly that alights on a carabao’s horn, also has the mentality of a carabao (or thinks he is a carabao too).

Learn this Filipino word:

balát-kalabáw