Mga Salawikain ukol sa Pamumuhay - Page 5 of 24

(Proverbs on Survival Skills)

Ang kalinisan ay susog sa kabanalan.

Cleanliness is next to godliness.

Kung ano ang pagkaakyat,
Gayon naman ang lagapak.

As you climb, so you fall.

Sa kabila ng ulap,
Ang araw ay sumisikat.

Behind the clouds, the sun is shinning.

Pagkapawi ng ulap,
Lumilitaw ang liwanag.

After the clouds have been swept aside, brightness will appear.

Kapag may ginhawa may hirap.

If there is comfort, there is hardship.

Ubos-ubos biyaya,
Pagkaubos tunganga.

Consume blessings wastefully, then later just stare at empty air (you are helpless).

Ako ang nagbayo, ako ang nagsaing,
Saka nang maluto’y iba ang kumain.

I ponded the rice, I cooked it, but when it was cooked, someone else ate it.

Learn this Filipino word:

ibilang sa walâ