Mga Salawikain ukol sa Pamumuhay - Page 6 of 24

(Proverbs on Survival Skills)

Sa panindang huwad,
Kalaing ang pambayad.

For counterfeit goods, counterfeit money as payment.

Ang mundo ay isang salon ng sayawan
Ang hindi marunong sumayaw ay ungas.

The world is a hall for dancing, those who do not know how to dance are fools.

Ano mang laki sa dilim,
May liwanag din.

No matter how dark it is, there will always be light.

Daig pa ang patay ng nagtutulog-tulogan.

He who feigns sleep surpasses the dead.

Wala ng bingi dito sa mundo
Gaya ng ayaw makinig.

None is more deaf than the one refuses to hear.

Mahirap man ang mamatay
Lalong mahirap ang mabuhay.

Although it is hard to die, it is even harder to live.

Humukay ka ng balon, bago ka mauhaw.

Dig a well before you get thirsty.

Learn this Filipino word:

langit ng buhay