Mga Salawikain ukol sa Pamumuhay - Page 3 of 24

(Proverbs on Survival Skills)

Ang tulin ng bangka di sa kahoy galing,
Kundi sa piloto’t sa hihip ng hangin.

The speed of a boat depends not upon the wood of which it is made but upon the pilot’s skill and favorable winds.

Malakas ang loob,
Mahina ang tuhod.

Bold-hearted but weak-kneed.

Ang tunay na kabayanihan
Ay nakikita sa larangan ng digmaan.

True bravery is seen in battle.

Mag-ihaw hanggang may baga,
Nang di magsisi kung abo na.

Broil while there are embers, so that you may not repent when they become ashes.

Kung ang kalabao ay nagpapahinga,
Ang tao pa kaya.

If the carabao rests, how much more a person.

Samantalang isinisilat,
Ay laong nagkakalat.

The more care you take in doing something, the more you make a mess of it.

Kung sino pa ang anluwagi,
Ay siyang walang itak.

It is the carpenter who has no bolo.

Learn this Filipino word:

mapangmatá