Mga Salawikain ukol sa Pamumuhay - Page 7 of 24

(Proverbs on Survival Skills)

Ang pagsusumikap ay ina ng suwerte.

Diligence is the mother of good luck.

Yamang nanggaling sa masama
Ay madaling nawawala.

Wealth earned by dishonesty is easily lost.

Bago mo inumin, iyo munang suriin.

Before you drink, examine it first.

May tainga ang lupa,
May pakpak ang balita.

The earth has ears, rumor has wings.

Ang madaling makita
Madali ring mawala.

What is easily found is easily lost.

Madaling sabihin, maliwag gawin.

Easy to say, hard to do.

Ang itlog kapag basag na,
Mahirap na mabuo pa.

An egg when already broken cannot be made whole again.

Learn this Filipino word:

parang waláng butó