Mga Salawikain ukol sa Pamumuhay - Page 2 of 24

(Proverbs on Survival Skills)

Mabuti (o maigi) sa wala.

Better than nothing.

Ang ibong maagap
Makakahuli ng uod.

The early bird catches the worms.

Mabuti na ang isang ibong hawak
Kaysa sandaang lumilipad.

A bird in the hand is better than one hundred flying

Ang ibong hawak na’y
Pigiling magaling,
Kapag nakawala’y
Mahirap nang dakpin.

Hold well the bird in your hand for once it escapes, you may never catch it again.

Ibong nakapiit sa hawla mang ginto,
Pilit mag-aalpas sa pagkabilanggo.

A bird kept even in a golden cage, will try hard to escape.

Hanggang maiksi ang kumot
Magtiis mamaluktot,
Kung humaba na’t lumapad
Saka na naman umunat.

While your blanket is short, you have to endure crouching under it; when it becomes long and wide then you may stretch.

Di mangyayaring pagsabayin,
Kung hipan mo at higupin.

Blowing and swallowing cannot be done simultaneously.

Learn this Filipino word:

walâ sa kanyáng sarili