Mga Salawikain ukol sa Pamumuhay - Page 9 of 24

(Proverbs on Survival Skills)

Ang tibay ng kalooban
Ay sa hirap nasusubukan.

Fortitude is tested by hardships.

Pinakamatuling daan sa kahirapan
Ay ang sugal.

The shortest road to poverty is gambling.

Kapag puno na ang salop,
Tatapon pag di kinalos.

When the ganta is full, it should be leveled off to prevent spilling.

Madaling pumasok sa gusot,
Mahirap lumusot.

It is easy to get into trouble, but hard to get out.

Ang mahirap kunin
Ay masarap kanin.

What is difficult to get is good to eat.

Kung ano ang hinatnan,
Siyang pasalamatan.

What one gets, he should be thankful for.

Ang taong walang tiyak na paroroonan,
Ang tatahakin ay pawang kasawian.

He who has no definite goal traverses ill fortune.

Mahirap patayin ang masamang damo.

Bad grass is hard to kill.

Learn this Filipino word:

kuwarta na'y naging bató pa